Ulcinjska Solana

Ulcinjska Solana pripada grupi najvećih solana na Mediteranu koja posljednjih 15 godina predstavlja predmet posebne pažnje ornitoloških istraživanja koja jasno ukazuju da ovo područje predstavlja najznačajnije stanište za ptice na istočnoj obali Jadrana, kako za gniježđenje i zimovanje, tako i kao odmorište tokom njihove seobe ka Africi i obratno. Ovo područje je u posljednjih trideset godina ostvarilo brojne nacionalne i međunarodne statuse zaštite koje ga svrstavaju u red najznačajnijih staništa u Crnoj Gori.

flamingos2Solana predstavlja idealan primjer sinergije ekonomskog iskorišćavanja prostora (proizvodnje soli) i zaštite prirode. Ona je primjer održive proizvodnje, jer je ista zasnovana na djelovanju sunca i vjetra. Samo funkcionisanje ove fabrike omogućava opstanak pticama na ovom području.

2014. godine, nakon 80 godina aktivnog rada, Solana je prestala sa proizvodnjom soli, tj. upumpavanjem morske vode, što se značajno odrazilo na opstanak ptica na ovom području.

čitaj dalje ->

Lokacija

solana001Ulcinjska solana se nalazi na krajnjem jugu Crne Gore i zauzima oko 14.5 km2 slanih bazena. Izgrađena je u regionu sa najvećim brojem vedrih dana, najvećom insolacijom na Jadranu – 2567 sunčanih sati i najvećim brojem tropskih dana u bivšoj Jugoslaviji. Dakle, idealno mjesto za solanu koja je proizvodnju soli zasnovala isključivo na evaporaciji.