Knightsbridge School nga Tivti në një vizitë të Kripores së Ulqinit

  • Sunday October 28th, 2018
Teacher Showing A Student Flamingos © MSJA
Teacher showing a student flamingos © MSJA
Post Series: Ulcinj Salina

Ulqinit, 19. tetor 2018. Sot ishim me Knightbridge School nga Tivti në një vizitë të Kripores së Ulqinit ku nxënësve nga Britania e Madhe, Afrika Jugore, Rusia, Franca dhe Mali i ZI treguam për historin e Kripores së Ulqinit dhe rëndësin e saj të cilën ajo e kishte për zhvillimin e Ulqinit dhe rajonit si dhe për pasurin e biodiversitetit për të cilën ajo është e njohur në Evropë dhe më gjërë. Kaluam një kohë të bukurë në Kriporen tonë të mrekullueshme.