Misija

Ulcinjska Solana pripada grupi najvećih solana na Mediteranu koja posljednjih 15 godina predstavlja predmet posebne pažnje ornitoloških istraživanja koja jasno ukazuju da ovo područje predstavlja najznačajnije stanište za ptice na istočnoj obali Jadrana, kako za gniježđenje i zimovanje, tako i kao odmorište tokom njihove seobe ka Africi i obratno. Ovo područje je u posljednjih trideset godina ostvarilo brojne nacionalne i međunarodne statuse zaštite koje ga svrstavaju u red najznačajnijih staništa u Crnoj Gori.

Solana predstavlja idealan primjer sinergije ekonomskog iskorišćavanja prostora (proizvodnje soli) i zaštite prirode. Ona je primjer održive proizvodnje, jer je ista zasnovana na djelovanju sunca i vjetra. Samo funkcionisanje ove fabrike omogućava opstanak pticama na ovom području.

2014. godine, nakon 80 godina aktivnog rada, Solana je prestala sa proizvodnjom soli, tj. upumpavanjem morske vode, što se značajno odrazilo na opstanak ptica na ovom području.

Uzimajući u obzir značaj ovog područja kao prostora izrazitih prirodnih vrijednosti, kako biodiverzitetskih tako i pejzažnih, važnost za ornitofaunu ovo područje je u strateškim dokumentima prepoznato kao potencijalno zaštićeno područje.

Iz tog razloga se nekoliko prijatelja prerano preminulog Dr. Martin Schneider-Jakoby odlučilo da osnuje Udruženje koje nosi njegovo ime, i čiji cilj je da nastavi rad u okviru zaostavštine Dr. Jakoby-ja na očuvanju ulcinjske Solane i prirodnog nasljeđa u Ulcinju.

Dr. Martin Schneider-Jakoby je bio posvećeni biolog i ornitolog koji je desetak posljednjih godina svog života posvetio radu na istraživanju i zaštiti ulcinjske Solane. Nažalost, Solana je i dalje nezaštićena, uprkos ogromnom značaju koju ona ima za biodiverzitet cijelog evrospkog kontinenta.

Društvo ima za cilj podizanje svijesti za očuvanje i zaštitu Ulcinjske solane, kao ključni dio biodiverziteta u Crnoj Gori i šire kao i ohrabrivanje zajednice da preduzme neophodne korake za postizanje ovog, posebno uzimajući u obzir uvrstavanje Ulcinjske solane na Ramsarlisti (Ramsar Convention) tako i na nacionalnom nivou formalno proglašenje Spomenikom prirode.