Konkurs: “Svijest mladih o pitanjima klimatskih promjena” i održivost.”

  • Thursday June 27th, 2019
Youth Competition Poster 1

Društvo Dr. Martin Schneider-Jacoby (MSJA) u saradnji sa Akademijom za evropske integracije (AIEN) i Institut za razvojnu politiku- INDEP , uz podršku Fonda za Zapadni Balkan (WBF), sa zadovoljstvom najavljuju konkurs “Svijest mladih o pitanjima klimatskih promjena” i održivost.”

Pozivamo mlade (15-29 godina) iz Crne Gore, Albanije i Kosova ida učestvuju slanjem jednog od sledećih oblika prijave:
1. Esej / članak (do 1000 riječi)
2. Fotografije (uključujući kratak opis ili citat)
3. Video (trajanje do 1 minute)
4. Meme

Svi materijali MORAJU biti originalne kreacije takmičara i neće biti prihvaćeni drugi materijali kao što su fotografije preuzete sa interneta ili tekstovi dobijeni iz različitih članaka. Sve prijave MORAJU biti na engleskom jeziku, ali mogu uključivati prevod na nacionalni jezik podnosioca prijave. Prikazani materijal treba predstaviti problem koji se susreće u pojedinim zemljama / regijama / gradovima. Učesnici se podstiču da predstave ekološka / klimatska pitanja koja uključuju prekogranične teritorije, u Skadarskom jezeru, Šar Planine, Buna-Bojana Delta itd.

Pošaljite Vašu prijavu na: info@aien.al

do 25. jula 2019. Godine

Puno uspjeha.