KRIPORJA E ULQINIT

Kriporja e Ulqinit është një ligatinë e çmuar 15 km2 e madhe e vendosur në Ulqin. Mbi 80 vite këtu u prodhua krip.

VALDANOS

Valdanosi përfaqëson kompleksin unik dhe më të madh të ullirit në Mal të Zi, me rreth 80,000 pemë. Ky ullishte është monumenti më i madh i gjallë i kultivimit të ullirit në Adriatik.

PLAZHI I MADH

Monumenti natyror i Plazhit të madhë është një habitat jo vetëm për turistët e dashuruar nga dielli, por edhe për dunat e tij specifike, bimët autoktone dhe llojet e shpendëve.

LIQENI I SHASIT

Liqeni i Shasit ka një diversitet të pasur të kafshëve dhe bimëve dhe quhet “miniaturë e liqenit të Shkodrës”. Liqeni është i vendosur në këmbët e një zonës arkeologjike – Qyteti i lashtë i Shasit. Sipas një legjende Shasi kishte kisha sa që ka ditë në një vit, por gjithashtu u gjetën artefakte nga koha e bronzit.

BOJANA-BUNA DELTA

 Pas plazhit me rërë prej 13 km arrini tek lumi Buna, pasuar nga ishulli Ada, një bukuri e veçantë natyrore. Zbuloni më shumë këtu.

MEGJUREC