Pošalji mejl, sačuvaj Jadran i primorski način života

  • Wednesday March 17th, 2021
Pošalji Mejl, Sačuvaj Jadran I Primorski Način života

MSJA – Udruženje Dr Martin Schneider-Jakoby Association u saradnji sa “Eko Korijen” d.o.o. i NVO “Green Home “pokreće inicijativu usmjerenu na zaštitu Bara i Ulcinja od štete koja će nastati ukoliko se 25. marta 2021. otpočne sa najavljenim istraživanjem nafte u crnogorskom podmorju. Istraživanje nafte dugoročno će oštetiti zajednicu, onemogućiti brendiranje Bara i Ulcinja kao atraktivnih turističkih lokacija, zatvoriti lokalnim ribarima kanal za prodaju morske ribe usljed manjeg ulova i bojazni kupaca da je zagađena, ozbiljno ugroziti jadranski biodiverzitet i dovesti do toga da se pandemijom pogođene primorske zajednice dodatno unazade.

Više

Bicikla za Ulcinjsku Solanu

  • Wednesday October 10th, 2018
Bicikla Za Ulcinjsku Solanu

Zahvaljujući velikoj podršci LUSH-a, MSJA je uspjela da odgovori na zahtjev rastućeg broja posjetilaca i obezbedi bicikla za Ulcinjsku Solanu. Bicikla (13 komada) dostavljamo na korišćenje sadašnjem upravljaču Ulcinjske solane …

Više