Peticija za Ulcinjsku Solanu

Budućnost opstanka bogatstva biodiverziteta Ulcinjske solane zavisi isključivo od proizvodnje soli. Zato je ponovno pokretanje proizvodnje soli fabrike, koja je nekada zapošljavala i do 400 radnika, od izuzetnog značaja, ne samo za ptice, već i za lokalno stanovništvo, njihove porodice ali i nacionalnu ekonomiju.

Da bi se prešlo sa riječi na djela i da bi osigurali budućnost za so, za ptice i za ljude, Vlada Crne Gore mora riješiti pitanje vlasništva Ulcinjske solane!

Pitanje vlasništva Ulcinjske solane neophodan je preduslov njene zaštite!

Za so. Za ptice. Za ljude.

#savesalina

NAPOMENA:
Da bi Vaš potpis bio mjerodavan molimo da unesete svoj matični broj  u traženo polje.

Vaši lični podaci su potrebni samo radi validacije prikupljenih potpisa i neće biti korišteni u druge svrhe.

Peticija za Ulcinjsku Solanu

Predsjedniku Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, premijeru Dušku Markoviću

Mi, građani i građanke Crne Gore, apelujemo na Vladu Crne Gore da riješi pitanje vlasništva Ulcinjske solane, kako bi se ovaj lokalitet konačno zaštitio na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Naime, još od 2013. godine, Privredni sud čeka na mišljenje Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojim predsjedava premijer Marković, kako bi se pravosnažno okončao sudski postupak pokrenut u cilju utvrđivanja vlasništva nad zemljištem nekadašnje fabrike soli „Bajo Sekulić“. Mišljenje Savjeta za privatizaciju odnosi se na zvanično tumačanje odnosno stav Vlade o spornim odredbama privatizacionog ugovora odnosno prenosa prava svojine na zemljištu fabrike.

Ovom peticijom tražimo od Savjeta, na čijem čelu se nalazi premijer Marković, da postupi po zahtjevu suda i dostavi traženo mišljenje kako bi se konačno utvrdilo da li je zemljište Ulcinjske solane državna svojina ili je u privatnom vlasništvu. Ovo pitanje predstavlja pravnu prepreku ne samo zaštiti ovog lokaliteta već i ulaganju zainteresovanih investitora, u ponovno pokretanje proizvodnje soli.

%%your signature%%

Podijeli sa prijateljima: --- Shpërndaje me shokët tuaj:

   

 

Osnovne informacije o značaju Ulcinjske solane

Proizvodnja soli u Ulcinju datira još iz 1938. godine, a zapošljavala je i do 400 radnika godišnje. Poput mnogih drugih fabrika i Ulcinjska solana je privatizovana 2006. godine, kada je i počelo sistematsko uništavanje nekadašnjeg ekonomskog giganta. Posljednja berba soli organizovana je 2013. godine, nakon čega su radnici ostali bez posla, njihove porodice bez primanja, lokalna ekonomija bez proizvodnje, ptice bez utočišta.

Naime, prestankom proizvodnje soli, koja se nekada sa ponosom predstavljala kao proizvod ljubavi sunca i mora, te odlaskom posljednjih radnika koji su činili žilu kucavicu kompleksnog sistema suživota čovjeka i ptica, započeo je proces ubrzanog propadanja solanskih bazena i kanala, odnosno hidrološkog režima, a sa njima i proces propadanja bogatstva biodiverziteta jedinstvenog za Evropu.

U medjuvremenu Ulcinjska solana se kroz različite inicijative predstavljala međunarodnoj javnosti i investitorima kao luksuzni turistički kompleks, sa golf terenima i marinom, te ostalim pratećim sadržajima karakterističnim za elitni turizam. Ovakvi projekti značili bi kraj, jednom od najznačajnijih močvarnih staništa na Mediteranu, koji je ujedno i dom 250 vrsta ptica, gotovo polovini svih vrsta zabilježenih u Evropi.

Iz svega gore navedenog, rješavanje pitanja vlasništva, prvi je korak političke opredjeljenosti Vlade da zaštiti ovo područje, a istovremeno će odgovoriti i na ključno pitanje od interesa za cjelokupnu javnost: da li je Ulcinjska solana prodata za pravičnu nadoknadu ili ne.

Ulcinjska solana – BalkanVisuals (Gregor Šubic, 21.09.2016)