Dragan Hajduković

Dragan Slavkov Hajduković, rođen 11.06.1949

Prva sjećanja

Đedo, bake i brda moga djetinjstva kako ja obično zovem brda Stare Crne Gore

Skolovanje

Prva dva razreda Osnovne škole u crmničkom selu Utrg, ostatak u Skoplju.  Prvi Gimnazije na Cetinju, ostatak u Skoplju. Studije fizike zaključno sa doktoratom na Univerzitetu u Beogradu.

Djeca

Sin Ivan (24), ćerka Anja Milica (21).

Karijera

Dvije godine Profesor Matematičke Gimnazije u Beogradu; devet godina (1983-1991) Docent na Univerzitetu u Titogradu; naučni rad u CERN-u kraj Ženeve (od marta 1992 do maja 2014)

Naučni rad

20 vijek

Teorija faznih prelaza i eksperiment PS-200 u CERN-u.

21 vijek

Eksperiment ACE (AD-4) u CERN-u posvećen proučavanju dejstva antimaterije na ćelije raka; pionirski rad koji je utvrdio fundamentalni rezultat da antiprotoni uništavaju ćelije raka mnogo efikasnije od svih ostalih oblika zračenja, pritom minimalno uništavajući zdrave ćelije.

Razvoj novog modela Kosmosa zasnovanog na hipotezi da su fluktuacije kvantnog vakuma istovremeno vurtualni gravitacioni dipoli; prijedlog astronomskih posmatranja koja mogu da otkriju gravitaciona svojstva kvantnog vakuma.

Ostale aktivnosti

Kao student objavio zbirku pjesama i dvije zbirke pripovjedaka, a 1991 i 1993 na našem i engleskom jeziku brošuru „Montenegro – towards the first Ecological State“. Voli planinarenje, šah, skijanje na vodi…

Još uvijek neostvareni san

Crna Gora kao Ekološka Država koja se uzdiže do visine planetarnog Primjera mudro i humano organizovanog i ekonomski bogatog ljudskog društva.

Zašto volim Ulcinj

Na Ulcinjskoj maloj plaži se davne 1956, kada sam imao 7 godina, desio moj prvi susret sa morem; more a sa njime i Ulcinj su postali i ostali moja trajna ljubav. Devetnaest godina kasnije, školske 1975/76 proveo sam nezaboravnu godinu u Ulcinju kao Profesor fizike i matematike…