Dritan Abazović

Dritan Abazović je rođen 25. 12. 1985. godine u Ulcinju.

Od 2012. godine je najmlađi poslanik u Skupštini Crne Gore. Osnivač i potpredsjednik političke stranke “Ujedinjena Reformska Akcija – URA”.

Trenutno doktorandt na Fakultetu političkih nauka, smjer političke teorije, na Univerzitetu Crne Gore. Dugogodišnji je saradnik nevladinih organizacija u oblasti ljudskih prava, evroatlantskog i građanskog aktivizma. Bio je angažovan na projektima koji se odnose na promociju multikulturalizma u post-konfliktnim područjima bivše Jugoslavije. Specijalizovao se na mnogo međunarodnih studijskih programa (U Norveškoj – Univerzitet u Oslu “mirovne studije”, Sjedinjenim Američkim Državama, Luksemburgu, Austriji, Belgiji, Španiji, Sloveniji, Ukrajini itd).

Isto tako, bio je angažovan kao izborni posmatrač OEBS-a u Gruziji, Ukrajini i Kazahstanu.

Trenutno, član je Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, Odbora za evropske integracije i Odbora za ljudska prava i sloboda u Skupštini Crne Gore.

Radio je kao izvršni direktor u TV Teuta i izvršni direktor NVO Mogul u Ulcinju.  Takođe, član je Upravnog odbora udruženja koje se bavi zaštitom životne sredine “dr Martin Schneider-Jacobi”.

Njegova prva knjiga “Cosmopolitan kultura i globalna pravda” je objavljen u 2010. Objavio je i sedam radova u domaćim i međunarodnim časopisima, uglavnom u oblasti političke filozofije i međunarodnih odnosa.