Infomapa o Ulcinjskoj solani

  • Friday May 31st, 2019
Infomapa O Ulcinjskoj Solani

Infomapa o Ulcinjskoj solani  kreirali volonteri U septembru i oktobru 2018. godine MSJA je imala veliku podršku volonterke Viviane Meyer, iz Njemačke. Tokom boravka u Ulcinju pomogla nam je da  već dugo planirani…

Više